Guestbook

Dear Visitor, Junior Zagato lover!

 
 Thanks for your visit.

 As you might have seen our website is still pending and a variety of items will have to be adjusted or added.


Especially in this stage of our website we are interested in your opinion and suggestions.

Please leave these, preferably with your name and address, behind ?
For your positive input we thank you in advance.

 

Beste Bezoeker , Junior Zagato liefhebber !

 

Dank voor Uw bezoek.

Zoals u misschien zult hebben gezien is onze website nog in onwikkeling en zullen nog diverse zaken worden aangepast cq toegevoegd.

Vooral in dit stadium van onze nieuwe site zijn wij geinteresseerd in uw mening en eventuele suggesties.

Wilt u deze, bij voorkeur met vermelding van uw naam en adres, achter laten ?

Voor uw positieve inbreng zeggen wij u bij voorbaat dank.

Museo Storico Alfa Romeo
Museo Storico Alfa Romeo
Atelier Zagato, Milaan
Atelier Zagato, Milaan
Het begin...de schetsen van Ercole Spada
Het begin...de schetsen van Ercole Spada
Bijna klaar...!
Bijna klaar...!
Centro Storico Alfa Romeo, Milaan
Centro Storico Alfa Romeo, Milaan
Junior Z 1600 (1972)
Junior Z 1600 (1972)

Just left in the picture one Junior Z in the beautiful museum of Fratelli Cozzi in Legnano.

SSAR Event 2017 Zandvoort
SSAR Event 2017 Zandvoort
Junior Z 1300 © Nancy Hendriks
Junior Z 1300 © Nancy Hendriks

 

Member of FEHAC

 

 

lid van de FEHAC