About us, our mission

 The Junior Zagato Archive

 

Our objectives

 

The main goal of the foundation 'Het Junior Zagato Archief' (the Junior Zagato Archives) in The Netherlands (in short HJZA) is to archive on a non commercial basis the chassis number (VIN) of each moving and not moving Alfa Romeo of the type GT 1300 Junior Zagato (105.93) and the type of GT 1600 Junior Zagato (115.24 Type) worldwide and the individual owner behind to create a detailed and documented history of each and every car.

This historical description (best described as a car history passport) takes place preferably together with the owner (or temporary owner during a restoration project)
of the car and is saved for the future at HJZA as an independent Institute (documentation centre).


HJZA Foundation aims in addition to all that in a general sense in the world of Junior Zagato happens (restorations, sales, fairs, exhibitions, events, auctions)
to keep track of whatever happens with the Junior Zagato.
As a result there is a thorough up-to-date knowledge available about the criteria that influences the value of a Junior Zagato 1300/1600.

Furthermore, the focus is also on the phenomenon restoration and maintenance and how and with what materials (additions) the Junior Zagato best can be maintained.

HJZA Foundation strives to promote the friendly contacts between Junior Z owners if they appreciate it in which also the exchange of technical knowledge and skills between members can be improved.

 

And furtherrmore:
HJZA Foundation tries to do her utmost and everything allowing the survival of any still existing Junior Zagato and documents concerning the Junior Zagato in the broadest sense of the word!

 
HJZA Foundation does not organize tour rides for its donors.
To do this, please refer to the Junior Zagato Holland Register of the SCARB register (the largest AROC of Europe: the Foundation Club of Alfa Romeo Owners) or the Alfa Romeo Owners Club in your own country.
The events organized by the SCARB will regarly be published on our webb site page:

"News and Events".

 
HJZA Foundation for The Netherlands is recognized as such by the Centro Documentazione Alfa Romeo Storico (FCA Heritage) and the original design office Atelier Zagato, both established in Milan (Arese) and with what settings a close co-operation exists.

 

 

                              Het Junior Zagato Archief

 

   

Onze doelstellingen

 

Het belangrijkste doel van de Stichting Het Junior Zagato Archief Nederland (kortweg HJZA) is om op non commerciële basis op chassisnummer (VIN) van iedere in Nederland of waar ook ter wereld , rijdende (of nog niet rijdende of te koop staande ) Alfa Romeo van het type GT 1300 Junior Zagato (105.93) en van het type GT 1600 Junior Zagato (Type 115.24) de individuele historie te achter halen en gedetailleerd te documenteren.

Deze geschied beschrijving (het best te omschrijven als een autohistorisch paspoort) vindt plaats bij voorkeur samen met de eigenaar (of tijdelijke eigenaar tijdens een restauratieproject) van de auto en wordt voor de toekomst bij HJZA als een onafhankelijk instituut (documentatiecentrum) bewaard.

 

Stichting HJZA streeft er voorts naar om alles wat er in algemene zin in de wereld van de Junior Zagato gebeurt (restauraties, verkopen, beurzen, tentoonstellingen, evenementen, veilingen) bij te houden, waardoor er een grondige actuele kennis aanwezig is over wat de waarde bepaald van een Junior Zagato 1300/1600.
Voorts is er aandacht voor het fenomeen onderhoud en op welke wijze en met welke materialen (toevoegingen) de Junior Zagato het best onderhouden kan worden. 

 

Stichting HJZA streeft ernaar om de vriendschappelijke contacten, als daartoe de wens wordt aangegeven, tussen JZ eigenaren te bevorderen, opdat ook daar overdracht van technische kennis en kunde tot de mogelijkheden behoort.
En alles te doen waardoor het voortbestaan van iedere nog bestaande Junior Zagato wordt gewaarborgd.

 

Stichting HJZA organiseert géén tour ritten voor haar donateurs.
Hiervoor verwijzen wij U graag naar het Junior Zagato Register Holland van de SCARB (de grootste AROC van Europa: de Stichting Club van Alfa Romeo Bezitters).
Deze evenementen zullen wij opnemen op onze pagina "Nieuws en Evenementen".
 

 

Stichting Het Junor Zagato Archief Nederland wordt als zodanig erkend door het
Centro Documentazione Alfa Romeo Storico en het oorspronkelijke ontwerpbureau Atelier Zagato, beiden gevestigd in Milaan (Arese) en met welke instellingen een nauwe samenwerking bestaat.

 

Onze doelgroep

 

Chassisnummer houders (ofwel eigenaren) maar ook toekomstig eigenaren van een Junior Zagato, kunnen putten uit een bron van informatie en documentatie.

En hun voordeel doen met de externe contacten die Het Archief onderhoud met het Alfa Romeo Historisch Centrum en de ontwerper, anderen in de autowereld, de wereld van Alfa Romeo en die van de Junior Zagato.
Of kunnen om hulp vragen bij het restaureren van hun Junior Zagato. Vanzelfsprekend, want het Junior Zagato Team adopteert als het ware de auto en voelt zich betrokken bij het project.

Documentatie wordt aan eigenaren tegen de kostprijs van een kopie ter beschikking gesteld. 
Beeldmateriaal wordt, na toestemming van de belanghebbende, ook tegen kostprijs ter beschikking gesteld. ( Uit oogpunt van copyright bescherming worden documenten uitsluitend analoog met bronvermelding verstrekt).
Hulp bij het zoeken naar originele (of alternatieve) onderdelen wordt hen, naar beste weten en kunnen, aangeboden.

 

Bij wisseling van eigenaar kunnen kandidaat-kopers van een Junior Zagato eveneens gebruik maken van de aanwezige kennis en na toestemming van de rechthebbende eigenaar inzage krijgen in het dossier van het chassisnummer(VIN).

 

Ook derden (taxateurs, verzekeringmaatschappijen, schaderegelaars, redacties van autobladen, restaurateurs van klassieke auto’s) kunnen desgewenst putten uit de aanwezige kennis en documentatie; voor hen is deze verkrijgbaar tegen een per geval af te spreken vergoeding.

 

Financiering

 

Het Junior Zagato Archief is volledig onafhankelijk en wordt uit particuliere middelen gefinancierd.

Om haar kosten te bestrijden is het Archief afhankelijk van de vrijwillige bijdrage van Junior Zagato eigenaren of donaties van andere geïnteresseerden of betrokkenen die het belangrijk vinden en toejuichen dat het erfgoed van de Junior Zagato wordt bewaard en in stand wordt gehouden.

 

Met wie heeft u te maken ?

 

De naam van Rolf van Hillegondsberg bent u al tegen gekomen.

Rolf (vanaf 18 jarige tijd hobbymatig bezig met het merk Alfa Romeo) houdt zich in eerste aanleg bezig met de contacten op Nederlandse bodem en met technisch advies.In een aparte JZ werkplaats houdt hij zich bezig met kleine en grotere restauraties.

Binnen het Junior Zagato Archief is ook werkzaam: Nancy Hendriks.
Nancy is binnen de wereld van Alfisti geen onbekende en werd op zeer jeugdige leeftijd door toedoen van haar vader behept met het Alfa virus.
Nancy zal zich in hoofdzaak bezig houden met de JZ eigenaren die buiten Nederland wonen en met de historie van iedere Junior Zagato die bij het Archief wordt ingeschreven. Nancy schrijft naast haar professionele werkzaamheden met enige regelmaat artikelen voor auto- of clubbladen waaronder "Het Klaverblaadje" van de SCARB.

 

Museo Storico Alfa Romeo
Museo Storico Alfa Romeo
Atelier Zagato, Milaan
Atelier Zagato, Milaan
110th Anniversary ALFA ROMEO
110th Anniversary ALFA ROMEO
Het begin...de schetsen van Ercole Spada
Het begin...de schetsen van Ercole Spada
Bijna klaar...!
Bijna klaar...!
Centro Storico Alfa Romeo, Milaan
Centro Storico Alfa Romeo, Milaan
Junior Z 1600 (1972)
Junior Z 1600 (1972)

Just left in the picture one Junior Z in the beautiful private museum of COZZI Legnano, only to be visited after appointment.

SSAR Event 2017 Zandvoort
SSAR Event 2017 Zandvoort
Junior Z 1300 © Nancy Hendriks
Junior Z 1300 © Nancy Hendriks

 

Member of FEHAC

 

 

lid van de FEHAC